Lite om Självkänsla

 
 
 
 
 
 
 

Självkänsla är den grundinställning vi har till oss själva. Att känna sig älskad, sedd och accepterad som man är anses vara viktiga faktorer för att utveckla en sund självkänsla. Med låg självkänsla blir vi mer sårbara för depression, oro och ångest.

Självkänsla kan beskrivas som den grundinställning vi har till oss själva, vad vi tycker om oss själva. Självkänsla-begreppet rymmer dimensioner av hur nöjda, stolta och accepterande vi är gentemot oss själva vad gäller vår person.

Självförtroende är en närliggande term. Självförtroende beskriver dock snarare vår tilltro till vår förmåga att prestera inom olika områden. Vi kan till exempel ha gott självförtroende genom vår förmåga att fixa praktiska saker i hemmet medan vi har sämre självförtroende vad gäller att närma oss nya människor för att t.ex. dansa eller umgås.

Har vi gott självförtroende vad gäller flera för oss viktiga aspekter av livet kommer det ofta att påverka vår självkänsla positivt, även om så inte alltid är fallet.

Vad är prestationsbaserad självkänsla?

Det är vanligt att man vid låg självkänsla har en så kallad prestationsbaserad självkänsla som påverkas just av hur man presterar och vad dessa prestationer får för erkännande och bekräftelse av andra. En sådan självkänsla kan göra en överdrivet sårbar för kritik och vad andra tycker. Det kan vara en del av problematiken vid svårigheter att uppvisa så kallade självhävdande beteenden som att vid behov sätta gränser, säga nej eller hävda sin egen åsikt.

En prestationsbaserad självkänsla kan därför bli en grogrund för grubblerier och ångest och detta finnas också med i bilden vid till exempel utmattningsdepression.

Sund självkänsla

Sund självkänsla får oss däremot att känna oss trygga. Visst kan även en person med en god och sund självkänsla, vara känslig för andras omdömen och värderingar. Det är bland annat detta som gör att vi beter oss på ett socialt accepterat sätt och värnar om och värderar våra relationer till andra på arbetsplatsen, i familjen och i vänkretsen högt.

Få av oss vill bete oss på ett sådant sätt att vi utesluts ur gemenskaper, vilket gör att en sund självkänsla alltid till viss del kommer påverkas av andras omdömen. Viktigt är dock att de egna värderingarna om vad som duger, är bra nog eller tillräckligt bra får styra lika mycket.

Det bästa är att ha balans mellan andras åsikter och de egna vad gäller både personliga egenskaper och prestationer.

Personer som i grunden har en god självkänsla och en positiv inställning till sig själva kommer att hantera svårigheter och motgångar lättare än de med en mer negativ inställning till sin person och sitt egenvärde, det man i vardagligt tal kallar låg eller dålig självkänsla.

En god självkänsla hjälper till att hitta en lagom nivå när vi utvärderar oss själva och våra prestationer: ingen kan bli omtyckt av alla och jämnt prestera på topp. Vi duger även när vi har en dålig dag.

Vanliga problem vid låg självkänsla

Riskerna med en låg självkänsla är att det lättare leder till andra tillstånd såsom depression, oro och ångest. Vi belastar också våra relationer genom att bli antingen överdrivet beroende av andra och deras godkännande eller överdrivet självupptagna gentemot andra i förhoppning att de inte ska förstå hur ”dåliga” vi är. En vanlig tanke vid låg självkänsla ”Tänk om jag är en bluff”.

Har vi en låg självkänsla kommer vi lättare att tolka neutral information från omgivningen som negativ och kanske helt missa positiva signaler. Med låg självkänsla tillskriver vi positiva saker och händelser i vårt liv till andra eller annat medan det negativa som hänt har att göra med oss. Det här blir lätt en ond cirkel som förstärker sig själv och påverkar våra tankar, känslor och beteenden.

Var finns hjälpen?

Man kan i psykoterapi arbeta med en låg självkänsla genom att synliggöra beteenden och mönster i ditt liv som gör att problemet finns kvar. Ibland kan man också behöva tala om hur allt det svåra kan ha uppkommit.

I psykoterapi kan man få hjälp att pröva nya förhållningssätt, resonera kring gamla ”sanningar” och faktiskt lära sig att tänka nya tankar. Våga ifrågasätta om tankarna är sanna. Att ändra sitt beteende i situationer där man kanske tidigare dragit sig undan eller varit snabb att ta på sig skulden för saker kan också vara nödvändigt.